Friday, February 15, 2008

V-politiker hoppar av pga Västsahara?

SAHARALISTAN 080216--En vänsterpartistisk ledamot av landstingsfullmäktige i Stockholm, Yousef Yebari, hoppar av. Skälet är något oväntat: Västsahara. Efter tolv år i partiet har Yebari upptäckt att Vänsterpartiet, precis som samtliga andra svenska riksdagspartier, Sveriges regering, FN och i princip hela världen utom regimen i Marocko, stödjer det ockuperade Västsaharas rätt till självbestämmande. Han instämmer inte:

- Jag är själv marockan och det är en självklarhet att södra Marocko ska vara en del av landet, säger Yebari till SvD, och kritiserar partiets stöd för befrielserörelsen Polisario.

Vänsterpartiet kräver att Sverige ska erkänna Västsaharas självständighet genom att öppna diplomatiska relationer med Sahariska republiken, landets exilregering. Samma åsikt har framförts av Miljöpartiet, Liberala ungdomsförbundet, Centerpartiets ungdomsförbund, SSU, med flera politiska organisationer över hela det politiska fältet, och bl.a. folkpartiets utrikespolitiska talesperson Birgitta Ohlsson och partiets EU-minister, Cecilia Malmström, har tidigare rest krav på svenskt erkännande av Västsahara. Många organisationer och politiker har dessutom rest andra krav till stöd för Västsaharas internationellt erkända självbestämmanderätt, t.ex. att Marocko ska tillåta hållandet av den folkomröstning om självständighet som regimen har obstruerat i sjutton år, och att mänskliga rättigheter ska respekteras i det ockuperade området.

Hur detta har inverkat på landstingspolitiken i Stockholm förblir emellertid en gåta.

Se även: Norska partier vill erkänna Västsahara.

Sunday, February 3, 2008

Norska partier vill erkänna Västsahara

SAHARALISTAN 080204 -- Västsahara är en nästan bortglömd fråga i svensk politisk debatt, även om samtliga svenska partier stöttar landets rätt till självbestämmande enligt FN-stadgan. I Norge, däremot, har flera politiska partier tagit betydligt starkare ställning mot ockupationen. Det tydligaste ställningstagande man kan göra i den frågan är naturligtvis att kräva att den norska regeringen erkänner Västsahara som en självständig stat, genom att upprätta diplomatiska relationer med exilregeringen Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken (SADR). Ett åttiotal av världens länder har redan gjort det sedan Västsahara unilateralt utropade sin självständighet 1976, och bland annat Afrikanska Unionen erkänner SADR som Västsaharas legitima regering. (Marocko är därför det enda afrikanska land som inte är medlem i AU.)

Ett stort antal norska partier, ungdomsförbund och organisationer har redan krävt att regeringen erkänner SADR, och flera verkar vara på gång att göra det. Redan nu kräver två av landets regeringspartier (Senterpartiet och Sosialistisk Venstre) att Norge erkänner Västsaharas självständighet, medan Arbeiderpartiet ännu inte tagit ställning för detta -- men dess ungdomsförbund stöttar ett erkännande och lobbar för detta inom partiet. I oppositionen kräver liberala Venstre att Norge erkänner SADR, och ungdomsförbunden från Venstre, konservativa Høyre och Kristelig Folkeparti begär samma sak.Förutom de politiska partierna har dessutom ett stort antal fackförbund, människorättsorganisationer, studentförbund och liknande rest samma krav -- inklusive norska LO -- och den statliga oljefonden bojkottar alla företag som ägnar sig åt illegal exploatering i Västsahara, eftersom detta bryter mot folkrätten och FN:s resolutioner. Kommer Norge att bli det första europeiska land som erkänner Västsaharas självständighet?

Tidigare: Norska ungdomspolitiker arresterade i Västsahara.