Thursday, January 31, 2008

Sverige begär granskning av EU-avtal

SAHARALISTAN 080131--Sverige kommer att begära att EU:s fiskeavtal med Marocko utvärderas, för att se om Marocko uppfyller avtalets och folkrättens krav. Det har jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) meddelat i sitt svar på en skriftlig fråga från riksdagsledamoten Agneta Berliner (fp). Det kontroversiella avtalet slöts i maj 2006, och inkluderar även det ockuperade Västsaharas territorialvatten, vilket flera stater uttryckt oro för. Sverige var dock den enda EU-medlemsstat som röstade nej till avtalet, vilket fick presidenten i Västsaharas exilregering, Muhammad Abdelaziz, att skicka ett formellt tackbrev till den dåvarande regeringen.

Enligt folkrätten är det inte tillåtet för en ockupant eller annan stat att exploatera ändliga naturresurser från ett icke-självstyrande område (vilket Västsahara är enligt FN), om det inte sker till den inhemska befolkningens fördel och med dess uttryckliga godkännande. I fallet Västsahara sägs vattnen nu vara hotade av utfiskning av de marockanska och utländska fiskeflottor som trålar utanför kusten. Nästan inga inhemska västsaharier har fått arbeten i fiskerinäringen, och stora delar av inkomsterna sägs gå till nyckelpersoner inom armén, som har lagt under sig stora delar av Västsaharas ekonomi. Det västsahariska folkets internationellt erkända representant, Front Polisario, har uttryckligen och upprepade gånger fördömt avtalet som en "stöld av landets naturresurser".

Det står alltså helt klart att fisket i Västsahara strider mot de folkrättsliga villkoren, men Marockos allierade i EU (främst Frankrike, men också Spanien som fått nästan alla fiskelicenser enligt avtalet) är ovilliga att erkänna detta. Det svenska initiativet att begära granskning kan dock tvinga upp frågan för diskussion igen.

No comments:

Post a Comment