Thursday, December 20, 2007

Polisario: ett halvår till beslut om krig

SAHARALISTAN 071221 -- Västsaharas självständighetsorganisation Front Polisario har nyss avslutat sin traditionella fyraårskongress i de befriade delarna av Västsahara. Bland annat har intern politik avhandlats och ledningen valts. Den långvarige generalsekreteraren Mohammed Abdelaziz återvaldes med 85% av rösterna.

Efter 16 år av svikna löften om en folkomröstning har dessutom tonen mot Marocko, som ockuperar Västsahara sedan 1975, höjts betydligt. Marocko undertecknade 1991 (och igen 1997) ett avtal med Polisario och FN om att hålla en folkomröstning om Västsaharas självständighet, men vägrar nu uppfylla det, trots att det var själva grundförutsättningen för det eldupphörsavtal som sedan dess har respekterats av självständighetsrörelsen. För Marocko är status quo en ren vinstaffär, och man bosätter ständigt fler marockaner i territoriet, medan västsaharierna plågas av en svår tillvaro i flyktingläger. Desperationen växer, och starka krafter inom Polisario menar därför att det är dags att återuppta gerillakriget för självständighet, eftersom Marocko ignorerar vapenvilans villkor om en folkomröstning, och eftersom FN och övriga omvärlden i 16 år låtit detta ske utan att ingripa.

På kongressen framlade Polisarioledningen för första gången sedan 1991 åsikten att organisationen bör förbereda sig för krig samtidigt som den förhandlar med Marocko. Själva kongressen fattade då ett ännu mer radikalt beslut: om sex månader, när dessa krigsförberedelser kommit igång och samtalen med Marocko kan utvärderas, ska organisationens högsta organ återsamlas för ett slutgiltigt avgörande -- fortsatt vapenvila och ytterligare några års väntan på folkomröstning, eller nya stridigheter för att tvinga fram självständighet. Sällan har vapenvilan i Västsahara sett så bräcklig ut som nu -- efter 16 år av internationell vanskötsel.

Kongressen, Polisarios tolfte sedan grundandet, hölls i byn Tifariti på Polisariokontrollerat område 12-20 december. Från Sverige deltog bl.a. riksdagsledamöter från centerpartiet och vänsterpartiet, bland c:a 200 internationella gäster från hela världen som visade sitt stöd för Västsaharas självbestämmanderätt.

No comments:

Post a Comment