Wednesday, May 28, 2008

Utrikesutskottet: Västsahara är ockuperat, fiskeavtalet bör rivas upp

SAHARALISTAN 080528--Riksdagens utrikesutskott har diskuterat mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, och då ingick naturligtvis ett långt stycke om Västsahara. Utskottets betänkande slår fast hårda positioner gentemot den marockanska ockupationen. Till exempel konstaterar man utan omsvep att "Sverige fortfarande anser att Västsahara folkrättsligt är ockuperat," att vårt land bör "fortsätta sitt stöd för västsahariernas rätt till självbestämmande" och att "ansträngningarna att få till stånd en folkomröstning måste oförtrutet fortsätta."

Utrikesutskottet noterade också att Sverige är en av de största bilaterala biståndsgivarna till de västsahariska flyktinglägren i Algeriet, och skänker livsmedel, hygienartiklar och kläder. Man uttryckte oro över övergreppen mot de mänskliga rättigheterna i Västsahara, och konstaterade att Sverige stödjer idén om att ge FN-missionen MINURSO i uppdrag att övervaka människorättsläget i landet. Sådana förslag har tidigare framlagts i FN:s säkerhetsråd, men stoppats av Marockos allierade Frankrike.

Utskottet tar också upp frågan om EU:s fiskeavtal med Marocko, vilket olagligt inkluderar Västsaharas territorialvatten. Man framhåller att "att Sverige var den enda EU-medlemsstat som röstade nej till avtalet" och "stöder den svenska hållningen i frågan om fiskeavtalet och beklagar att EU:s medlemsstater inte instämmer i denna." Dessutom meddelas i betänkandet att både utrikesminister Carl Bildt (m) och jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) tänker ta upp avtalet vid nästa möte med EU:s och Marockos gemensamma kommitté.

No comments:

Post a Comment