Wednesday, June 11, 2008

Greenpeace stoppar Västsaharatjuvfiske

SAHARALISTAN 080611--Miljö- och fredsorganisationen Greenpeace har idag, 11 juni, kedjat fast sig i det svenska fiskefartyget Nordic IV, för att hindra det från att lämna hamnen i Fiskebäck i Göteborg, rapporterar TT, som också hävdar att polis är på väg i skrivande stund.

Fartyget ägnar sig i likhet med flera andra svenska skepp åt olagligt fiske i Västsahara, som ockuperas av Marocko sedan 1975. När ett fiskeavtal slöts mellan EU och Marocko år 2006, vilket illegalt inkluderade också Västsaharas vatten, väckte Sverige mycket uppmärksamhet genom att rösta nej på grund av detta. Sedan dess har den dåvarande s-regeringens borgerliga efterföljare stöttat samma linje, och i slutet av maj slog riksdagens utrikesutskott fast att Västsahara är ockuperat, och att utskottet stödjer kraven på att EU måste riva upp avtalet som det nu är skrivet.

Trots detta, och trots att exploateringen är så hård att vattnen hotas av utfiskning, fortsätter flera svenska fiskerifirmor att fiska inne på västsahariskt territorialvatten.

Wednesday, May 28, 2008

Utrikesutskottet: Västsahara är ockuperat, fiskeavtalet bör rivas upp

SAHARALISTAN 080528--Riksdagens utrikesutskott har diskuterat mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, och då ingick naturligtvis ett långt stycke om Västsahara. Utskottets betänkande slår fast hårda positioner gentemot den marockanska ockupationen. Till exempel konstaterar man utan omsvep att "Sverige fortfarande anser att Västsahara folkrättsligt är ockuperat," att vårt land bör "fortsätta sitt stöd för västsahariernas rätt till självbestämmande" och att "ansträngningarna att få till stånd en folkomröstning måste oförtrutet fortsätta."

Utrikesutskottet noterade också att Sverige är en av de största bilaterala biståndsgivarna till de västsahariska flyktinglägren i Algeriet, och skänker livsmedel, hygienartiklar och kläder. Man uttryckte oro över övergreppen mot de mänskliga rättigheterna i Västsahara, och konstaterade att Sverige stödjer idén om att ge FN-missionen MINURSO i uppdrag att övervaka människorättsläget i landet. Sådana förslag har tidigare framlagts i FN:s säkerhetsråd, men stoppats av Marockos allierade Frankrike.

Utskottet tar också upp frågan om EU:s fiskeavtal med Marocko, vilket olagligt inkluderar Västsaharas territorialvatten. Man framhåller att "att Sverige var den enda EU-medlemsstat som röstade nej till avtalet" och "stöder den svenska hållningen i frågan om fiskeavtalet och beklagar att EU:s medlemsstater inte instämmer i denna." Dessutom meddelas i betänkandet att både utrikesminister Carl Bildt (m) och jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) tänker ta upp avtalet vid nästa möte med EU:s och Marockos gemensamma kommitté.

Monday, March 10, 2008

Rabab Amidane i Sverige

SAHARALISTAN 080310--Den västsahariska studenten och människorättsaktivisten Rabab Amidane besöker Sverige, och har fått mycket medieuppmärksamhet. Hon har bland annat intervjuats av Sveriges Radio och Göteborgs-Posten, om den tortyr hon och hennes västsahariska universitetskamrater utsattes för av marockansk polis förra året, om trakasserierna mot hennes familj, och om hur brodern El Ouali Amidane dömts till fem års fängelse för att ha deltagit i demonstrationer mot Marockos ockupation av Västsahara.

Friday, February 15, 2008

V-politiker hoppar av pga Västsahara?

SAHARALISTAN 080216--En vänsterpartistisk ledamot av landstingsfullmäktige i Stockholm, Yousef Yebari, hoppar av. Skälet är något oväntat: Västsahara. Efter tolv år i partiet har Yebari upptäckt att Vänsterpartiet, precis som samtliga andra svenska riksdagspartier, Sveriges regering, FN och i princip hela världen utom regimen i Marocko, stödjer det ockuperade Västsaharas rätt till självbestämmande. Han instämmer inte:

- Jag är själv marockan och det är en självklarhet att södra Marocko ska vara en del av landet, säger Yebari till SvD, och kritiserar partiets stöd för befrielserörelsen Polisario.

Vänsterpartiet kräver att Sverige ska erkänna Västsaharas självständighet genom att öppna diplomatiska relationer med Sahariska republiken, landets exilregering. Samma åsikt har framförts av Miljöpartiet, Liberala ungdomsförbundet, Centerpartiets ungdomsförbund, SSU, med flera politiska organisationer över hela det politiska fältet, och bl.a. folkpartiets utrikespolitiska talesperson Birgitta Ohlsson och partiets EU-minister, Cecilia Malmström, har tidigare rest krav på svenskt erkännande av Västsahara. Många organisationer och politiker har dessutom rest andra krav till stöd för Västsaharas internationellt erkända självbestämmanderätt, t.ex. att Marocko ska tillåta hållandet av den folkomröstning om självständighet som regimen har obstruerat i sjutton år, och att mänskliga rättigheter ska respekteras i det ockuperade området.

Hur detta har inverkat på landstingspolitiken i Stockholm förblir emellertid en gåta.

Se även: Norska partier vill erkänna Västsahara.

Sunday, February 3, 2008

Norska partier vill erkänna Västsahara

SAHARALISTAN 080204 -- Västsahara är en nästan bortglömd fråga i svensk politisk debatt, även om samtliga svenska partier stöttar landets rätt till självbestämmande enligt FN-stadgan. I Norge, däremot, har flera politiska partier tagit betydligt starkare ställning mot ockupationen. Det tydligaste ställningstagande man kan göra i den frågan är naturligtvis att kräva att den norska regeringen erkänner Västsahara som en självständig stat, genom att upprätta diplomatiska relationer med exilregeringen Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken (SADR). Ett åttiotal av världens länder har redan gjort det sedan Västsahara unilateralt utropade sin självständighet 1976, och bland annat Afrikanska Unionen erkänner SADR som Västsaharas legitima regering. (Marocko är därför det enda afrikanska land som inte är medlem i AU.)

Ett stort antal norska partier, ungdomsförbund och organisationer har redan krävt att regeringen erkänner SADR, och flera verkar vara på gång att göra det. Redan nu kräver två av landets regeringspartier (Senterpartiet och Sosialistisk Venstre) att Norge erkänner Västsaharas självständighet, medan Arbeiderpartiet ännu inte tagit ställning för detta -- men dess ungdomsförbund stöttar ett erkännande och lobbar för detta inom partiet. I oppositionen kräver liberala Venstre att Norge erkänner SADR, och ungdomsförbunden från Venstre, konservativa Høyre och Kristelig Folkeparti begär samma sak.Förutom de politiska partierna har dessutom ett stort antal fackförbund, människorättsorganisationer, studentförbund och liknande rest samma krav -- inklusive norska LO -- och den statliga oljefonden bojkottar alla företag som ägnar sig åt illegal exploatering i Västsahara, eftersom detta bryter mot folkrätten och FN:s resolutioner. Kommer Norge att bli det första europeiska land som erkänner Västsaharas självständighet?

Tidigare: Norska ungdomspolitiker arresterade i Västsahara.

Thursday, January 31, 2008

Sverige begär granskning av EU-avtal

SAHARALISTAN 080131--Sverige kommer att begära att EU:s fiskeavtal med Marocko utvärderas, för att se om Marocko uppfyller avtalets och folkrättens krav. Det har jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) meddelat i sitt svar på en skriftlig fråga från riksdagsledamoten Agneta Berliner (fp). Det kontroversiella avtalet slöts i maj 2006, och inkluderar även det ockuperade Västsaharas territorialvatten, vilket flera stater uttryckt oro för. Sverige var dock den enda EU-medlemsstat som röstade nej till avtalet, vilket fick presidenten i Västsaharas exilregering, Muhammad Abdelaziz, att skicka ett formellt tackbrev till den dåvarande regeringen.

Enligt folkrätten är det inte tillåtet för en ockupant eller annan stat att exploatera ändliga naturresurser från ett icke-självstyrande område (vilket Västsahara är enligt FN), om det inte sker till den inhemska befolkningens fördel och med dess uttryckliga godkännande. I fallet Västsahara sägs vattnen nu vara hotade av utfiskning av de marockanska och utländska fiskeflottor som trålar utanför kusten. Nästan inga inhemska västsaharier har fått arbeten i fiskerinäringen, och stora delar av inkomsterna sägs gå till nyckelpersoner inom armén, som har lagt under sig stora delar av Västsaharas ekonomi. Det västsahariska folkets internationellt erkända representant, Front Polisario, har uttryckligen och upprepade gånger fördömt avtalet som en "stöld av landets naturresurser".

Det står alltså helt klart att fisket i Västsahara strider mot de folkrättsliga villkoren, men Marockos allierade i EU (främst Frankrike, men också Spanien som fått nästan alla fiskelicenser enligt avtalet) är ovilliga att erkänna detta. Det svenska initiativet att begära granskning kan dock tvinga upp frågan för diskussion igen.

Thursday, December 20, 2007

Polisario: ett halvår till beslut om krig

SAHARALISTAN 071221 -- Västsaharas självständighetsorganisation Front Polisario har nyss avslutat sin traditionella fyraårskongress i de befriade delarna av Västsahara. Bland annat har intern politik avhandlats och ledningen valts. Den långvarige generalsekreteraren Mohammed Abdelaziz återvaldes med 85% av rösterna.

Efter 16 år av svikna löften om en folkomröstning har dessutom tonen mot Marocko, som ockuperar Västsahara sedan 1975, höjts betydligt. Marocko undertecknade 1991 (och igen 1997) ett avtal med Polisario och FN om att hålla en folkomröstning om Västsaharas självständighet, men vägrar nu uppfylla det, trots att det var själva grundförutsättningen för det eldupphörsavtal som sedan dess har respekterats av självständighetsrörelsen. För Marocko är status quo en ren vinstaffär, och man bosätter ständigt fler marockaner i territoriet, medan västsaharierna plågas av en svår tillvaro i flyktingläger. Desperationen växer, och starka krafter inom Polisario menar därför att det är dags att återuppta gerillakriget för självständighet, eftersom Marocko ignorerar vapenvilans villkor om en folkomröstning, och eftersom FN och övriga omvärlden i 16 år låtit detta ske utan att ingripa.

På kongressen framlade Polisarioledningen för första gången sedan 1991 åsikten att organisationen bör förbereda sig för krig samtidigt som den förhandlar med Marocko. Själva kongressen fattade då ett ännu mer radikalt beslut: om sex månader, när dessa krigsförberedelser kommit igång och samtalen med Marocko kan utvärderas, ska organisationens högsta organ återsamlas för ett slutgiltigt avgörande -- fortsatt vapenvila och ytterligare några års väntan på folkomröstning, eller nya stridigheter för att tvinga fram självständighet. Sällan har vapenvilan i Västsahara sett så bräcklig ut som nu -- efter 16 år av internationell vanskötsel.

Kongressen, Polisarios tolfte sedan grundandet, hölls i byn Tifariti på Polisariokontrollerat område 12-20 december. Från Sverige deltog bl.a. riksdagsledamöter från centerpartiet och vänsterpartiet, bland c:a 200 internationella gäster från hela världen som visade sitt stöd för Västsaharas självbestämmanderätt.